Hypertrofie

Door krachttraining groeien de spieren (hypertrofie)

Hypertrofie is een term uit de celbiologie en het houdt in dat weefsels of organen in grootte toenemen door vergroting van het volume van de afzonderlijke cellen. Hypertrofie betekent op cellulair niveau dat de cel meer water en bouwstoffen opneemt met als gevolg een toename van het volume.

Het aantal cellen neemt bij hypertrofie niet toe in tegenstelling tot bij hyperplasie, waarbij de grootte van weefsels of organen toeneemt door toename van het celaantal. Hypertrofie is het tegenovergestelde van atrofie, waarbij weefsels of organen in grootte afnemen door verkleining van het celvolume.

Spierhypertrofie

Eén van de meest zichtbare vormen van orgaanhypertrofie vindt plaats in het skeletachtig spierweefsel. Als reactie op krachttraining gaat de spier groeien. Afhankelijk van welk type training er wordt gedaan kan de spieromvang toenemen door middel van het vermeerderen van het sarcoplasmavolume of door het toenemen van de samentrekbare proteïnen (actine en myosine).

Spierhypertrofie blijkt het gevolg van een toename in spiereiwitten. Eiwitten worden aangemaakt en afgebroken, dit is afhankelijk van de belasting die je tijdens de training op het lichaam toepast. Tijdens de training neemt de eiwitafbraak toe door de inspanning. Na de inspanning in rust zal dit proces omkeren en zullen de eiwitten weer worden aangevuld. De inname van koolhydraat- en eiwit supplementen kunnen dit proces versnellen.

Door langdurige krachttraining neemt het aantal spiervezels toe (hyperplasie van vezels).

Hyperplasie – Een toename in het aantal spiervezels of in het aantal cellen in het weefsel (dit is bij dierproeven aangetoond, nog niet bij mensen).

Hypertrofie, dus de vergroting van spiervezels kunnen worden verklaard door:

  • Een toename van myofibrillen;
  • Een toename van actine- en myosinefilamenten (toename eiwitten);
  • Een toename van het sarcoplasma;
  • Een toename van bindweefsel;
  • Een toename van kracht en spieruithoudingsvermogen.

Hypertrofie – Een toename in de omvang of massa van spiervezels of van een orgaan of weefsel.

Schijnhypertrofie

Tijdens de training is het lichaam opgepompt en dit noemen we schijnhypertrofie. Het is een gevolg van vloeistof ophoping (oedeem). Het lichaam lijkt duidelijk groter en gespierder, een gevoel van onoverwinnelijkheid wat na enkele uren na de training weer verdwijnt.

Belangrijk om te weten!

De wet van de verminderde meeropbrengst

Hoe langer je traint, hoe minder je er op vooruit gaat. In het begin ga je snel vooruit maar daarna steeds minder. Start nu met het Optimize Trainingsprogramma en blijf vooruit gaan.

No Pain, No Gain

Trainen tot falen. Dat betekent: Bij het behalen van 12 herhalingen het gewicht verzwaren. Dit geldt voor alle herhalingen op basis van de prikkelomvang. Het doel is om tussen de 8-12 herhalingen te komen, om zo het juiste trainingseffect te krijgen.

Bronnen: Wegwijzer Trainingsleer en Inspannings- en Sportfysiologie

Optimize Empowerment

0 0 Stemmen
Artikelbeoordeling