Garantie

1. Artikel defect ontvangen

Heb je een defect artikel ontvangen of is dit kapot gegaan binnen de zichttermijn van 14 dagen? Meld je klacht hier en Body Empowerment.nl zal direct je klacht in behandeling nemen. Als het mogelijk is, ruilen we het defecte artikel direct om.

2. Artikelklacht melden

Klacht of defect binnen de garantietermijn
Meld je een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden, op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief voorrij- en/of verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Body Empowerment.nl. Uiteraard zijn wij verantwoordelijk voor een juiste afhandeling van de klacht.

Handleiding
Vaak vind je voor kleinere problemen een oplossing in de handleiding van het artikel of op de website van de fabrikant/het merk.

Vind je in de gebruiksaanwijzing geen oplossing voor jouw klacht, meld je klacht hier en Body Empowerment.nl zal direct je klacht in behandeling nemen. Voor een snelle afhandeling vragen we je het artikelnummer en de artikelgegevens alvast op te zoeken.

Klacht of defect buiten de garantietermijn
Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kun je met een gegronde klacht bij ons terecht. We zullen de klacht als nog voorleggen aan de leverancier en of producent. We kunnen niet garanderen dat we met een passende oplossing kunnen komen maar we kunnen wel leren van de eventuele klacht.

Als de klacht kan worden hersteld, zullen we eerst  de kosten van deze reparatie aan je voorleggen voor we overgaan tot reparatie.

3. Garantieperiode

Heb je bij ons een artikel gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk? Wij volgen bij het afhandelen van artikelklachten uiteraard de wet en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De hieronder getoonde garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die je als consument hebt op basis van de wet.

Fabrieksgarantie
Op de bij Body Empowerment bestelde producten gelden de door de leverancier en of producent bijgeleverde garanties. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan – indien van toepassing – in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

Gegronde klacht
De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage en/of
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Voor overige klachten of klachten over onze dienstverlening kunt je contact opnemen met onze klantenservice.

Be Slim and Healthy

Scroll Up